Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Εάν αισθάνεσθε ακόμα οπαδοί –ισμοιγενών συστημάτων καί κομμάτων, ζυγόν δουλείας θά έχετε !

Εμείς επιλέξαμε τά χαρακτηριστικά εκείνα , τά οποία μάς δίνουν τήν δύναμη νά ελευθερώσουμε τήν Πατρίδα !

Ιδρύουμε κόμμα δικό μας . Τό οικοδομούμε εμείς , μέ δικά μας   υλικά ,  προς  το  συμφέρον  της Πατρίδος .

Ελάτε καί εσείς , ελευθερωθείτε από τά ασύμβατα , ελάτε στά συμβατά τού τόπου μας .  Ελάτε νά συναντηθούμε μέ τίς μεγάλες ιδέες καί τίς αξίες .

Τό έν ιδρύσει Ελληνικό , Δημοκρατικό , πολιτικό κόμμα μας ,‘‘Υπέρ Ελλήνων’’ έχει ανάγκη  από Πατριώτες  γιά νά ολοκληρωθεί .

Η Δημοκρατία είναι ένα , από τα αγαθά πού μάς  επιτρέπει  ακόμα ο κατακτητής. Ίσως νά τό χάσουμε καί αυτό . Τότε ποία η μοίρα μας ;

Όλοι ξέρετε   ότι τό σύστημα στηρίζεται στίς ανθρώπινες αδυναμίες .  Εχει τή γνώση και τήν πείρα χιλιάδων ετών .  Ξέρει  τι  κάνει.! 

Έμφανίζεται  άήττητο  και  δόλιο.!  Κρύπτει  έπιμελώς  τίς   άδυναμίες   και  προβάλει  τίς  άνομίες  του.!  Έπιβάλει  τον  φόβο.!  Διασφαλίζει   την  ύποταγή  σας   και    αποφασίζει  διά  το  παρόν  και    το  μέλλον  σας .!
Φύγετε από τά καθιερωμένα , τά έτοιμα . Πάρετε εσείς τίς αποφάσεις μόνοι σας καί ελεύθεροι !

Τότε  θά ελευθερώσουμε τούς εαυτούς , τούς απογόνους , τήν Πατρίδα !

Επικοινωνήστε   μαζί   μας . 

www.yperellinon.gr

yper@yperellinon.gr