ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!

image_pdfimage_print

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!
Λογαριασμό με τους Τοκογλύφους από το 1821 !
Επανορθώσεις των ζημιών , που μας προκάλεσαν αλλοεθνείς , άμεσα η έμμεσα
πέραν της τοκογλυφίας , από το 1821 !!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!
Τον επαναπατρισμό , εις την Ιερήν Ελληνικήν γήν, των κλεμμένων Αρχαιοτήτων !
Έντοκες τις εισπράξεις, κατά αναλογία από τα μουσεία των !
Πρόστιμο εις τους Ιδιώτες συλλέκτες –κάπηλους !
Την επιγραφή σε δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα . ‘’Εδώ φιλοξενήθηκαν κλεμμένα’’ !!
Συνεχίζεται ……………………………..!!!