Θέσεις

image_pdfimage_print

Έπιγραμματικά

Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ’  ΗΜΑΣ

Ἡ Ἑλλὰς δὲν δανείζεται!

Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἐκδίδει ὁμόλογα!

Ἡ Ἑλλὰς δὲν ὑπογράφει γραμμάτια!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει δικό της ἐθνικὸ νόμισμα!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει μία τράπεζα Ἑλληνική!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἱστορία!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει λόγο!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τέχνη!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τοὺς δικούς της θεούς!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τοὺς δικούς της ἀνθρώπους!

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ἡ αὐτάρκεια στὴν Ἄμυνα, στὴν Παιδεία, στὴν ἐνέργεια, στὰ τρόφιμα-ποτά, τὸ Δημογραφικό καὶ ὁ Πολιτισμὸς εἶναι πρώτη ἐθνικὴ ὑπόθεση.

Ἡ Σύνταξη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν εἶναι ἀγαθὸ διασφαλισμένο ἀπὸ τὴν Πολιτεία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…