Προγραμματική Διακύρηξις

image_pdfimage_print

Υφαίνομεν το αγαθόν της Πατρίδος με το αγαθόν της Ελευθερίας.
Ορίζομεν το Έθνος δια της γλώσσης, της τέχνης, της ιστορίας, του μύθου, των μνημείων, των νεκρών, των ευγενών αισθημάτων μας, της συμπεριφοράς μας, των θέσεών μας.!
Δίδομεν Ελληνική μορφή ζωής, με νόμους της φύσεως, με νόμους των Ελλήνων.
Δημιουργούμε μια πατρίδα ισχυρή και Ελληνική, φορέα επιβιώσεως του λαού και του έθνους.
Θέτομεν το κράτος-πατρίδα σε παράλληλη πορεία με το έθνος.
Είμαστε ακόμα ουσία με γένος, με γλώσσα, με Γή, με νεκρούς. Δεν είμαστε αφηρημένη οντότητα, γνωρίζομεν πολύ καλά τον κίνδυνο που μας απειλεί και τον θεωρούμε καθορισμένη αιτία της παλιγγενεσίας μας με λόγο και πράξη.! Συνεχίζεται..