Διακήρυξη

image_pdfimage_print

ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  ‘’ ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ ‘’  

Μέ  τό  δκαiωμα  στή  φυσική  μας  ύπαρξη  καί  στήν  αξιοπρέπεια  τής  πατρίδας  μας , εμείς  τό  γένος  Έλληνες  πολίτες , είμαστε  υποχρεωμένοι  νά  καθαρίσουμε  τήν  ιερή  γή  μας ,  από  τούς  ασύμβατους  –ισμούς   καί  τούς  κακούς  κυβερνήτες  .

Διδαχτήκαμε  από  τήν  ιστορία  καί  από  τήν  παρούσα  κατάσταση ,  πώς  ο  εχθρός  διέλυσε,   εκυρίευσε , υπέταξε  Λαό  καί  Πνεύμα .

Καί  ο  εχθρός  καταχτητής  είναι  ακόμα  εδώ .  Εξουσιάζει  τήν  Πατρίδα  μέ  όπλο  τά  γνωστά  πολιτικά  κόμματά  του  .

Είμαστε  ιστορικά  τό  τελευταίο  αίμα  τού  Έθνους ,  είμαστε  η  τελευταία  ελπίδα  γιά  τόν  άνθρωπο , τήν  Έλλαδα .

Η  δύναμή  μας  είναι  αρκετή  νά  σηκώσει  τό  βάρος  τής  κληρονομιάς ,  νά  αλλάξει  τή  μοίρα  μας ,  νά  χτίσει  τή  νέα ,  ελεύθερη  καί  αυτοδύναμη  Ελλάδα .

Υπάκουοι  στούς  νόμους  τής  Πατρίδας  καί  όπως  τό  καταστατικό  μας  ορίζει,  –ουδεμία  σχέση  έχουμε  μέ  –ισμούς  διεθνιστικού  χαρακτήρα –,  ιδρύουμε  κόμμα  Ελληνικό  μέ  τόν  τίτλο ‘’ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ ‘’,  μέ  όλα  τά  πατριωτικά  στοιχεία  νά  ελευθερώσουμε  τή  χώρα .

Μέ  πολίτευμα  τή  Δημοκρατία ,  ελάτε  νά  πάρουμε  τήν  εξουσία  εμείς  ,  να  πάρουμε  τήν  Πατρίδα  στά  χέρια  μας  εμείς ,  ελάτε  να  επαναφέρουμε  τά  ιδεώδη  καί  τίς  μεγάλες  αξίες  στό  φυσικό  τους  χώρο .

Εμπρός  γιά  ένα  δικό  μας  σύστημα  .  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  !   [ Πολιτικό ,  Οικονομικό , Κοινωνικό ,  Θρησκευτικό   ]

Εμπρός  νά  αλλάξουμε  πρώτα  τούς  κακούς  κυβερνήτες  .  Έχουμε  τή  δύναμη , έχουμε  τή  γνώση , μπορούμε  νά  κυβερνήσουμε  τή  χώρα  μας  .

Ελάτε  όλοι  μαζί .  Μάς  ανήκει  αυτή  η  γή , είναι  η  κληρονομιά  μας  ,  είναι  τό  μέλλον  μας  ,  είναι  η  ελπίδα  μας  ,  είναι  η  Πατρίδα  μας  .

ΟΨΟΜΕΘΑ  ΕΙΣ  ΠΛΑΤΑΙΑΣ   ! ! !