Πέμπτη, 20 Ιαν. 2022

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Υπέρ Ελλήνων

5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0 ΣΧΟΛΙΑ