Κυριακή, 24 Μαρ. 2019

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία!!!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Κείμενα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ! !

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ !! Επίλεκτες επιστημονικές ομάδες αφού γράψουν την Ελληνική Ιστορία ! Εξετάζουν λεπτομερειακώς , όποια αλλοδαπά και Ελληνόφωνα πρόσωπα , έπαιξαν ρόλο στη μοίρα της...

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !! Λογαριασμό με τους Τοκογλύφους από το 1821 ! Επανορθώσεις των ζημιών , που...