Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία!!!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ
image_pdfimage_print

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ !!
Επίλεκτες επιστημονικές ομάδες αφού γράψουν την Ελληνική Ιστορία !
Εξετάζουν λεπτομερειακώς , όποια αλλοδαπά και Ελληνόφωνα πρόσωπα , έπαιξαν ρόλο
στη μοίρα της Ελλάδος !! Κ Α Ι…… Δ Ι Κ Α Ζ Ο Υ Ν ! !
Συνεχίζεται …………….. !!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!
Λογαριασμό με τους Τοκογλύφους από το 1821 !
Επανορθώσεις των ζημιών , που μας προκάλεσαν αλλοεθνείς , άμεσα η έμμεσα
πέραν της τοκογλυφίας , από το 1821 !!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!
Τον επαναπατρισμό , εις την Ιερήν Ελληνικήν γήν, των κλεμμένων Αρχαιοτήτων !
Έντοκες τις εισπράξεις, κατά αναλογία από τα μουσεία των !
Πρόστιμο εις τους Ιδιώτες συλλέκτες –κάπηλους !
Την επιγραφή σε δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα . ‘’Εδώ φιλοξενήθηκαν κλεμμένα’’ !!
Συνεχίζεται ……………………………..!!!

Θέσεις
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ ΗΜΑΣ

Η Ελλάς δεν δανείζεται !

Η Ελλάς δεν εκδίδει ομόλογα !

Η Ελλάς δεν υπογράφει γραμμάτια !

Η Ελλάς έχει δικό της εθνικό νόμισμα !

Η Ελλάς έχει μια τράπεζα Ελληνική !

Η Ελλάς έχει ιστορία !

Η Ελλάς έχει λόγο !

Η Ελλάς έχει τέχνη !

Η Ελλάς έχει τους δικούς της θεούς !

Η Ελλάς έχει τους δικούς της ανθρώπους !

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η αυτάρκεια στην Άμυνα , στην Παιδεία , στην ενέργεια , στα τρόφιμα–ποτά και ο Πολιτισμός , είναι πρώτη εθνική υπόθεση .

Η Σύνταξη των Ελλήνων πολιτών είναι αγαθό διασφαλισμένο από την πολιτεία .

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι ……………..

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ www.yperellinon.gr ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ !!
ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ  ΤΟ ΄΄ Ε Σ Ε Σ Θ Α Ι ΄΄
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ !
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ !
ΤΟΝ  ΠΟΙΝΙΚΟ  ΚΑΙ   ΑΣΤΙΚΟ  ΚΩΔΙΚΑ !
ΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ–ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ !
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ
–ΤΟ ΧΩΡΙΟ–ΤΗΝ ΠΟΛΗ — ΓΡΑΦΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ !
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ !

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…………….!!!!!