Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Ἐὰν αἰσθάνεσθε ἀκόμα ὀπαδοὶ –ισμογενῶν συστημάτων καὶ κομμάτων, ζυγὸν δουλείας θὰ ἔχετε!

Ἐμεῖς ἐπιλέξαμε τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μᾶς δίνουν τὴν δύναμη νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν Πατρίδα!

Ἱδρύουμε κόμμα δικό μας. Τὸ οἰκοδομοῦμε ἐμεῖς, μὲ δικά μας ὑλικά, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος.

Ἐλᾶτε καὶ ἐσεῖς, ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὰ ἀσύμβατα, ἐλᾶτε στὰ συμβατά τοῦ τόπου μας. Ἐλᾶτε νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὶς μεγάλες ἰδέες καὶ τὶς ἀξίες.

Τὸ ἐν ἱδρύσει Ἑλληνικό, Δημοκρατικὸ Πολιτικὸ κόμμα μας, «Ὑπὲρ Ἑλλήνων» ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Πατριῶτες γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ.

Ἡ Δημοκρατία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει ἀκόμα ὁ κατακτητής. Ἴσως νὰ τὸ χάσουμε καὶ αὐτό, τότε ποιὰ ἡ μοίρα μας;

Ὅλοι ξέρετε ὅτι τὸ σύστημα στηρίζεται στὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Ἔχει τὴν γνώση καὶ τὴν πείρα χιλιάδων ἐτῶν. Ξέρει τί κάνει!

Ἐμφανίζεται ἀήττητο καὶ δόλιο! Κρύπτει ἐπιμελῶς τὶς ἀδυναμίες καὶ προβάλλει τὶς ἀνομίες του! Ἐπιβάλλει τὸν φόβο!  Διασφαλίζει τὴν ὑποταγή σας καὶ ἀποφασίζει διὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον σας!

Φύγετε ἀπὸ τὰ καθιερωμένα (κατεστημένα), τὰ ἕτοιμα. Πάρετε ἐσεῖς τὶς ἀποφάσεις μόνοι σας καὶ ἐλεύθεροι!

Τότε θὰ ἐλευθερώσουμε τοὺς ἑαυτούς, τοὺς ἀπογόνους, τὴν Πατρίδα!

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ
www.yperellinon.gr
yper@yperellinon.gr